Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

quellebelle
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz

April 12 2015

quellebelle
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
quellebelle

Najgorszy czas w życiu to czas przeszły niedokonany.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialivhanna livhanna
quellebelle
Reposted fromr3xio r3xio vialivhanna livhanna
quellebelle
0090 5066
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialivhanna livhanna
quellebelle
To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne
— Marek Hłasko, 'Pętla'
quellebelle
9932 a2fb 500
Chandler&Monica♥

March 22 2015

quellebelle
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut
Reposted frommarysia marysia viaMatijaszek Matijaszek
quellebelle
quellebelle
1428 99fb
Reposted fromrazemosobno razemosobno viacytaty cytaty

February 18 2015

4136 9ab9
Reposted fromtwice twice viaMatijaszek Matijaszek

January 06 2015

quellebelle
quellebelle
quellebelle
8640 6061
Reposted fromcorvax corvax viaMatijaszek Matijaszek
quellebelle
1381 4b7d 500
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viaMatijaszek Matijaszek
4703 e1bc
Reposted fromvesania vesania vialapis-lazuli lapis-lazuli
quellebelle
2076 4cc0
Reposted frommakle makle viamalinowychrusniak malinowychrusniak
quellebelle
tea in bed

November 27 2014

quellebelle
quellebelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...